17 August 2014

NLD asesora a Victoria Capital Partners en la compra de Energy Fitness, Aqua Fitness y Hard Candy Fitness

Asesoría a Victoria Capital Partners en la compra de las cadenas de gimnasios Energy Fitness, Aqua Fitness y Hard Candy Fitness a New Evolution Ventures, LLC (NeV).